Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện GEN Ubiquitin từ 2 loại bèo tấm Lemna Aequinoctialis DB1 Spirodela Polyrhyza DB2 - Trần Thị Kim Dung

801 | 05-04-2016 | 1
Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện GEN Ubiquitin từ 2 loại bèo tấm Lemna Aequinoctialis DB1 Spirodela Polyrhyza DB2

Nhan đề: Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện GEN Ubiquitin từ 2 loại bèo tấm Lemna Aequinoctialis DB1 Spirodela Polyrhyza DB2

Tác giả: Trần Thị Kim Dung,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 69

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Giới thiệu chung về cây bèo tấm

1.2. Promoter và ứng dụng trong công nghệ gen thực vật 

1.3. Tình hình nghiên cứu chuyển gen ở bèo tấm

 

Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nguyên liệu

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 

Chương 3: Kết quả và thảo luận

3.1. Tách chiết DNA tổng số từ bèo tấm

3.2. Phân lập đoạn các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ở loài S. polyrhiza

3.3. Phân lập đoạn các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ở loài L. aequinoctialis

 

Download

Có thể bạn cần

Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýtCấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt

Nguyễn Khắc Trai

452  334 

Di truyền tế bàoDi truyền tế bào

Nguyễn Như Hiền

174  974  14 

1001 cách giữ chân khách hàng1001 cách giữ chân khách hàng

Nhất Ly

435  122 

Mạch điện tử lý thú dễ thiết kếMạch điện tử lý thú dễ thiết kế

Đặng Hồng Quang

192  23