Nghiên cứu biểu hiện Peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng - Nguyễn Ngọc Giang

673 | 11-05-2016 | 0
Nghiên cứu biểu hiện Peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng

Nhan đề: Nghiên cứu biểu hiện Peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 62

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Bệnh viêm não Nhật Bản

1.2 Virut viêm não Nhật Bản (virut VNNB)

1.3 Các loại văcxin phòng bệnh VNNB

Chương 2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Vật liệu

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Nhân đoạn gen 27 aa

3.2 Nhân gen LTB và nối với gen 27 aa

3.3 Thiết kế vector biểu hiện gen 27 aa_LTB trong E.coli

3.4 Biểu hiện protein tái tổ hợp trong E.coli BL21

3.5. Biểu hiện tạm thời gen 27aa_LTB trong thực vật

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

 

Download

Có thể bạn cần