Nghiên Cứu Mòn Và Tuổi Bền Của Dao Phay Lăn Răng Đĩa Xích Thép Gió Sản Xuất -

633 | 10-06-2016 | 1
Nghiên Cứu Mòn Và Tuổi Bền Của Dao Phay Lăn Răng Đĩa Xích Thép Gió Sản Xuất

Nhan đề: Nghiên Cứu Mòn Và Tuổi Bền Của Dao Phay Lăn Răng Đĩa Xích Thép Gió Sản Xuất

Tác giả: ,

Nhà xuất bản: ĐH Kỹ thuật công nghệ Thái Nguyên

Năm xuất bản:

Số trang: 95

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Mòn dao phay, Tuổi Bền Của Dao Phay,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan những nghiên cứu về mòn và tuổi bền dụng cụ cắt

1.1. Tổng quan về một số vật liệu dụng cụ cắt

1.2. Mòn dụng cụ cắt

1.3. Mòn của dao phay lăn răng

1.4. Kết luận chương 1

Chương 2. Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt

2.1. Các nghiên cứu về mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt

2.2. Tuổi bền của dụng cụ cắt

2.3. Mòn và tuổi bền dao phay lăn răng đĩa xích

2.4. Kết luận chương 2

Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích

3.1. Xây dựng mô hình thực nghiệm

3.2. Quá trình thực nghiệm

Chương 4. Kết quả thí nghiệm - Thảo luận

4.1. Kết quả thí nghiệm đo mòn dụng cụ cắt

4.2. Xác định mòn tuổi bền của dao phay đĩa xích

4.3. Chất lượng bề mặt gia công đĩa xích

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bài tập thực hành Tiếng Anh 11Bài tập thực hành Tiếng Anh 11

Vũ Mỹ Lan

109  79 

Cambridge Practice Tests for IELTS 7Cambridge Practice Tests for IELTS 7

University of Cambridge

176  60 

Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩThiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú

273  688 

Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơCác quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

Phan Đình Châu

248  1832  87 

Vật liệu tiên tiếnVật liệu tiên tiến

Trương Văn Tân

251  58