Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Mòn Vμ Tuổi Bền Của Dao Gắn Mảnh PCBN Theo Chế Độ Cắt Khi Tiện Thép 9XC Qua Tôi - Trần Ngọc Giang

1815 | 17-05-2016 | 1
Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Mòn Vμ Tuổi Bền Của Dao Gắn Mảnh PCBN Theo Chế Độ Cắt Khi Tiện Thép 9XC Qua Tôi

Nhan đề: Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Mòn Vμ Tuổi Bền Của Dao Gắn Mảnh PCBN Theo Chế Độ Cắt Khi Tiện Thép 9XC Qua Tôi

Tác giả: Trần Ngọc Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 103

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Bản chất vật lý của quá trình cắt thép có độ cứng cao

1.1. Qúa trình cắt và tạo phoi

1.2. Lực cắt

1.3. Nhiệt cắt

1.4. Kết luận

Chương 2: Chất lượng bề mặt khi tiện cứng

2.1. Khái niệm chung về lớp bề mặt

2.2. Bản chất của lớp bề mặt

2.3. Tính chất lý hoá của lớp bề mặt

2.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng bề mặt khi tiện cứng

2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt khi tiện cứng

2.6. Kết luận

Chương 3: Mòn và tuổi bền dụng cụ khi tiện cứng

3.1. Mòn dụng cụ cắt

3.2. Tuổi bền của dụng cụ cắt

Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa mòn và tuổi bền của dao gắn mảnh PCBN theo chế độ cắt khi tiện thép 9XC qua tôi

4.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

4.2. Hệ thống thiết bị thí nghiệm

4.3. Thiết bị đo khác

4.4. Thí nghiệm xác định quan hệ mòn của mảnh dao theo chế độ cắt

4.5. Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi bền mảnh dao PCBN theo chế độ cắt khi tiện tinh thép 9XC qua tôi

4.6. Phần kết luận chung và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài

Download

Có thể bạn cần

Âmpli nâng cao và lắp rápÂmpli nâng cao và lắp ráp

Nguyễn Đình Vân

195  7946  413 

Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

653  1084  11 

Tự động hóa thiết kế cơ khíTự động hóa thiết kế cơ khí

Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

303  1164 

Giáo trình cung cấp điệnGiáo trình cung cấp điện

Bộ môn cung cấp điện

171  1073  20