Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phú Bình - Đỗ Minh Điệp

699 | 16-05-2016 | 2
Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phú Bình

Nhan đề: Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phú Bình

Tác giả: Đỗ Minh Điệp ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 101

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Tín dụng ngân hàng thương mại

1.2. Chất lượng tín dụng

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHNo&PTNT&PTNT HUYỆN PHÚ BÌNH

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Bình

2.2. Những vấn đề về chất lượng tín dụng NHNo&PTNT&PTNT huyện Phú Bình

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHNo&PTNT&PTNT HUYỆN PHÚ BÌNH

3.1. Phương hướng, mục tiêu

3.2. Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHNo&PTNT&PTNT huyện Phú Bình

3.3. Một số đề xuất, kiến nghị làm cơ sở thực hiện các giải pháp đã đề ra

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Bài tập kỹ thuật điệnBài tập kỹ thuật điện

Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn

105  1815  22 

Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chínhNhững công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

James Chen, Lê Đạt Chí, Trần Thị Hải Lý

272  168 

Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩThiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú

273  702 

Bài tập Điều khiển tự độngBài tập Điều khiển tự động

Nguyễn Thị Phương Hà

264  141 

Giáo trình dung sai lắp ghépGiáo trình dung sai lắp ghép

Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường

113  1105