Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre - Phạm Mai Lan

657 | 10-05-2016 | 1
Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre

Nhan đề: Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre

Tác giả: Phạm Mai Lan,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 42

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Phạm trù con Serre và một số chuẩn bị về mô đun đối đồng đều địa phương

1.1. Phạm trù con Serre S

1.2. Điều kiện (Ci) trên phạm trù con Serre S

1.3. Mô đun đối đồng đều địa phương

Chương 2. Dãy S-Chính quy và mô đun đối đồng đều địa phương

2.1. Dãy S-Chính quy

2.2. Điều kiện để HiI(M) thuộc S với mọi cấp i < n

2.3. S-độ sâu và một số đặc trưng của S-độ sâu

 

Download

Có thể bạn cần

Cambridge Practice Tests for IELTS 6Cambridge Practice Tests for IELTS 6

University of Cambridge

175  80 

Từ điển sinh học Pháp - ViệtTừ điển sinh học Pháp - Việt

Lê Khả Kế

247  685 

Điều khiển lập trình với PLC RSLOGIXĐiều khiển lập trình với PLC RSLOGIX

Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy

319  145 

Tổng quan về viễn thôngTổng quan về viễn thông

Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu

156  702