Huyện Chiêm Hoá - Tuyên Quang nửa đầu thế kỷ XIX - Nguyễn Thị Hà

767 | 07-05-2016 | 0
Huyện Chiêm Hoá - Tuyên Quang nửa đầu thế kỷ XIX

Nhan đề: Huyện Chiêm Hoá - Tuyên Quang nửa đầu thế kỷ XIX

Tác giả: Nguyễn Thị Hà,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN CHIÊM HOÁ TỈNH TUYÊN QUANG
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và các thành phần dân tộc
1.2. Lịch sử hành chính
Chương 2: KINH TẾ CHIÊM HOÁ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
2.1. Vài nét về tình hình ruộng đất trước thế kỷ XIX
2.2. Tình hình ruộng đất Chiêm Hoá nửa đầu thế kỷ XIX theo địa bạ Gia Long 4 (1805)
2.3. Tình hình ruộng đất Chiêm Hóa giữa thế kỉ XIX theo địa bạ Minh Mệnh 21 (1840) 
2.4. Tình hình hoạt động kinh tế
2.5. Thuế khóa 
Chương 3: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA HUYỆN CHIÊM HOÁ NỬA ĐẤU THẾ KỈ XIX
3.1. Chính trị - xã hội
3.2. Một số yếu tố văn hóa tộc người 
KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Trương Đoàn Thể

345  6131  253 

Thực tập Vi sinh vật họcThực tập Vi sinh vật học

Vũ Thị Minh Đức

148  2056  50 

Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên menCác phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men

Lê Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi

331  2221  106 

English Pronunciation in use - Elementary + CDEnglish Pronunciation in use - Elementary + CD

Jonathan Marks

168  202