Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Phạm Thị Ngọc

685 | 16-05-2016 | 1
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Nhan đề: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Tác giả: Phạm Thị Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 86

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (MDBMS)

1.1 Mục đích của MDBMS

1.2 Các yêu cầu của một MDBMS

1.3 Các vấn đề của MDBMS

1.4 Kết luận

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG

2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin

2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung

2.3 Ví dụ

2.4 Kết luận

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN BẢN

3.1 Giới thiệu

3.2 Một số kỹ thuật nâng cao hiệu năng tìm kiếm đa phương tiện

3.3 Kỹ thuật LSI

CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

4.1 Giới thiệu bài toán

4.2 Chức năng chương trình

4.3 Quy trình phát triển ứng dụng

4.5 Cài đặt thử nghiệm

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download

Có thể bạn cần

1600 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 101600 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10

Võ Thị Thúy Anh, Tôn Nữ Phương Chi

176  206 

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  1555  40 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quảỨng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

198  1127  11 

Vật lý đại cương 1Vật lý đại cương 1

Tổ Vật Lý

106  666 

Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đìnhSấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình

Cao Văn Hùng, Nguyễn Hữu Dương

76  1112