Hệ phương trình vi phân đại số - Lưu Thị Thu Hoài

869 | 10-05-2016 | 0
Hệ phương trình vi phân đại số

Nhan đề: Hệ phương trình vi phân đại số

Tác giả: Lưu Thị Thu Hoài,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 61

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương I Một số khái niệm về hệ phương trình vi phân đại số

1.1 Phép chiếu - Chỉ số của cặp ma trận

1.2 Hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số hằng

1.3 Phân rã hệ phương trình vi phân đại số thành hệ phương trình vi phân thường và hệ phương trình đại số

1.4 Sự ổn định (Lyapunov) của hệ phương trình vi phân đại số

Chương II Bán kinh ổn định của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với ma trận hệ số hằng

2.1 Bán kính ổn định phức của hệ phương trình vi phân đại số

2.2 Liên hệ giữa bán kính ổn định thực và bán kính ổn định phức của hệ phương trình vi phân đại số

Chương III Bán kính ổn định của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với nhiễu động

3.1 Hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số biến thiên

3.2 Nghiệm yếu và các khái niệm ổn định

3.3 Công thức bán kính ổn định

3.4 Các trường hợp đặc biệt

Kết luận

Download