Động lực học cơ cấu rung RLC - La Ngọc Tuấn

813 | 18-05-2016 | 0
Động lực học cơ cấu rung RLC

Nhan đề: Động lực học cơ cấu rung RLC

Tác giả: La Ngọc Tuấn,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 93

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: GIỚI THIỆU

1.1. Cơ cấu rung va đập RLC

1.2. Các kết quả nghiên cứu gần đây

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

1.4. Các kết quả chính đã đạt được

1.5. Cấu trúc luận văn

Chương 2: PHÂN TÍCH CƠ CẤU RUNG RLC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

2.1. Giới thiệu

2.2. Các mô hình rung va đập và hướng cải tiến

2.3. Mô hình và đặc điểm các cơ cấu

2.4. Một số đề xuất cải tiến thử nghiệm mới

2.5. Kết luận

Chương 3: CƠ CẤU RUNG VA ĐẬP MỚI

3.1. Giới thiệu

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Thiết kế và chế tạo cơ cấu

3.4. Các thiết bị đo

3.5. Lắp đặt, vận hành thiết bị thí nghiệm

3.6. Kết luận

Chương 4: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU MỚI

4.1. Giới thiệu.

4.2. Mô tả thí nghiệm

4.3. Phương pháp khảo sát thí nghiệm

4.4. Kết quả thí nghiệm

4.5. Động lực học cơ cấu

4.6. Kết luận

Chương 5: KẾT LUẬN

5.1. Các kết quả chính đã đạt được

5.2. Đề xuất các nghiên cứu tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Phụ lục: CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

Download

Có thể bạn cần

1000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 121000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 12

Bùi Thị Xuân Đào

176  60 

Hỏi và đáp về vận hành lò hơiHỏi và đáp về vận hành lò hơi

Đỗ Văn Thắng

292  133 

Hóa học dầu mỏ và khíHóa học dầu mỏ và khí

Đinh Thị Ngọ

252  392 

Bài tập thực hành Tiếng Anh 11Bài tập thực hành Tiếng Anh 11

Vũ Mỹ Lan

109  89 

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  1584  62