Đánh giá một số mô hình khai thác thức ăn chăn nuôi bõ tại hai tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thúy Hằng

802 | 11-05-2016 | 0
Đánh giá một số mô hình khai thác thức ăn chăn nuôi bõ tại hai tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Phúc

Nhan đề: Đánh giá một số mô hình khai thác thức ăn chăn nuôi bõ tại hai tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Phúc

Tác giả: Hoàng Thị Thúy Hằng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 128

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tình hình chăn nuôi bò trên thế giới và ở Việt Nam

1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới và Việt Nam

1.3. Những nghiên cứu về đồng cỏ tự nhiên

1.4. Vấn đề sử dụng và thoái hoá đồng cỏ

1.5. Các loại thức ăn và đặc điểm thành phần dinh dưỡng của cỏ, cây trồng làm thức ăn cho bò

1.6. Nhận xét chung

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU

2.1. Một số đặc điểm tự nhiên - xã hội xã Dương Quang, Phương Linh và xã Hà Hiệu tỉnh Bắc Kạn

2.2. Một số đặc điểm tự nhiên - xã hội xã Đại Tự, An Tườngtỉnh Vĩnh Phúc

CHƯƠNG III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thực trạng nguồn thức ăn gia súc tại các địa phương của Bắc Kạn

4.2. Các thảm cỏ tự nhiên và cỏ trồng tại Vĩnh Phúc

4.3. Thực trạng về khai thác thức ăn hiện nay của từng địa phương

Kết luận và đề nghị

Download

Có thể bạn cần

Big step TOEIC 1Big step TOEIC 1

Kim Soyeong, Park Won, Lê Huy Lâm

324  278 

Bài tập Tiếng Anh 9 (Có đáp án)Bài tập Tiếng Anh 9 (Có đáp án)

Nguyễn Thị Cẩm Uyên, Nguyễn Thị Hồng

73  186 

Giáo trình An toàn điệnGiáo trình An toàn điện

Quyền Huy Ánh

205  3844  142