Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật - Nguyễn Minh Quế

661 | 11-05-2016 | 0
Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật

Nhan đề: Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật

Tác giả: Nguyễn Minh Quế,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 66

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Đặc điểm hình thái và hệ thống phân loại dẻ

1.2. Vai trò của cây dẻ

1.3. Một số thành tựu của nuôi cấy mô - tế bào thực vật trong nhân giống và bảo tồn nguồn gen một số cây trồng

1.4. Ứng dụng của kỹ thuật RAPD trong đánh giá mối quan hệ di truyền của một số loài thực vật

Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả đánh giá mối quan hệ di truyền giữa một số mẫu dẻ bằng kỹ thuật RAPD

3.2. Kết quả của nhân giống vô tính dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng bằng kỹ thuật in vitro

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình công nghệ xử lý nước thảiGiáo trình công nghệ xử lý nước thải

Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

326  1995  59 

Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuậtCẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Trần Văn Việt

554  1365  14 

Kỹ thuật chuyển mạch 1Kỹ thuật chuyển mạch 1

Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà

153  1199 

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điệnTự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Vũ Thanh

331  1645  28