Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật - Nguyễn Minh Quế

736 | 11-05-2016 | 0
Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật

Nhan đề: Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật

Tác giả: Nguyễn Minh Quế,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 66

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Đặc điểm hình thái và hệ thống phân loại dẻ

1.2. Vai trò của cây dẻ

1.3. Một số thành tựu của nuôi cấy mô - tế bào thực vật trong nhân giống và bảo tồn nguồn gen một số cây trồng

1.4. Ứng dụng của kỹ thuật RAPD trong đánh giá mối quan hệ di truyền của một số loài thực vật

Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả đánh giá mối quan hệ di truyền giữa một số mẫu dẻ bằng kỹ thuật RAPD

3.2. Kết quả của nhân giống vô tính dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng bằng kỹ thuật in vitro

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật nhiệtKỹ thuật nhiệt

Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh

313  1767  38 

Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Nguyễn Chung Cảng

559  2081  49 

1000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 121000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 12

Bùi Thị Xuân Đào

176  150 

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

354  258