Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - Yên Bái - Lê Lâm Bằng

874 | 21-06-2016 | 5
Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - Yên Bái

Nhan đề: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - Yên Bái

Tác giả: Lê Lâm Bằng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 117

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất chè, kinh doanh hộ nông dân,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài

1.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ HUYỆN VĂN CHẤN - YÊN BÁI

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.2. Thực trạng phát triển sản xuất chè huyện Văn Chấn

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ CHO HUYỆN VĂN CHẤN YÊN BÁI

3.1. Phương hướng phát triển chè cho huyện Văn Chấn

3.2. Một số giải pháp phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè cho huyện Văn Chấn, Yên Bái

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Từ điển sinh học Pháp - ViệtTừ điển sinh học Pháp - Việt

Lê Khả Kế

247  668 

Giáo trình an toàn điệnGiáo trình an toàn điện

Phan Thị Thu Vân

119  2111  79 

Cấu tạo gầm xe conCấu tạo gầm xe con

Nguyễn Khắc TRai

219  1230  40 

Cơ sở điều khiển tự độngCơ sở điều khiển tự động

Đặng Hoài Bắc

152  934