Đánh Giá Một Số Dõng Lạc Có Nguồn Gốc Từ Mô Sẹo Chịu Mất Nước Của Các Giống L23, L18, Md7 Và Md9 - Đinh Tiến Dũng

1253 | 10-06-2016 | 0
Đánh Giá Một Số Dõng Lạc Có Nguồn Gốc Từ Mô Sẹo Chịu Mất Nước Của Các Giống L23, L18, Md7 Và Md9

Nhan đề: Đánh Giá Một Số Dõng Lạc Có Nguồn Gốc Từ Mô Sẹo Chịu Mất Nước Của Các Giống L23, L18, Md7 Và Md9

Tác giả: Đinh Tiến Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 96

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Dõng Lạc, Mô Sẹo,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1. Tổng quan tài liệu

1.1. Giới thiệu về cây lạc

1.2. Hạn và cơ chế chịu hạn của thực vật

1.3. Kĩ thuật RAPD trong phân tích hệ gen thực vật

Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vậ t liệ u

2.2. Phương phá p nghiên cƣ́ u

Chương 3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đặc điểm nông học của một số dòng chọn lọc

3.2. Chất lượng hạt của một số dòng lạc chọn lọc thế hệ R3

3.3. Đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng chọn lọc

3.4. Đánh giá sự thay đổi ADN genome một số dòng chọn lọc bằng kĩ thuật RAPD

Kết luận

Công trình đã công bố liên quan đến luận văn

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Ngôn ngữ lập trìnhNgôn ngữ lập trình

Nguyễn Văn Linh

111  1154 

Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuậtCẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Trần Văn Việt

554  1556  14 

Thực hành cơ khí tiện phay bào màiThực hành cơ khí tiện phay bào mài

Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng

637  2870  49 

Cẩm nang cơ khí (nguyên lý thiết kế) - Tập 1Cẩm nang cơ khí (nguyên lý thiết kế) - Tập 1

Võ Trần Khúc Nhã

621  2075  22