Đánh Giá Kết Quả Phục Hồi Chức Năng Vận Động Của Bệnh Nhân Tai Biến Mạch Máu Não Tại Bệnh Viện Điều Dưỡng-Phcn Tỉnh Thái Nguyên - Trần Thị Mỹ Luật

712 | 16-05-2016 | 7
Đánh Giá Kết Quả Phục Hồi Chức Năng Vận Động Của Bệnh Nhân Tai Biến Mạch Máu Não Tại Bệnh Viện Điều Dưỡng-Phcn Tỉnh Thái Nguyên

Nhan đề: Đánh Giá Kết Quả Phục Hồi Chức Năng Vận Động Của Bệnh Nhân Tai Biến Mạch Máu Não Tại Bệnh Viện Điều Dưỡng-Phcn Tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Trần Thị Mỹ Luật ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Dược

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 87

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1. Đặc điểm dịch tễ học của tai biến mạch máu não

1.2. Tình hình di chứng và tàn tật do tai biến mạch máu não

1.3. Phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

1.4. Một số nghiên cứu liên quan đến mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não trên Thế giới và Việt Nam

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.4. Xử lý số liệu

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Một số đặc điểm chung

3.2. Kết quả phục hồi chức năng vận động sau can thiệp

3.3. Mối liên quan trong thời gian tập luyện

Chương 4: BÀN LUẬN

4.1. Một số đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu

4.2. Kết quả phục hồi vận động sau tập luyện bằng phương pháp Bobath

4.3. Các yếu tố liên quan đến kết quả phục hồi của bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

Chương 5: KẾT LUẬN

Download