Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số - Lê Thị Mai Quỳnh

1693 | 11-05-2016 | 0
Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Nhan đề: Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Tác giả: Lê Thị Mai Quỳnh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 40

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

1.1. Hệ tham số

1.2. Dãy chính quy và mô đun Cohen–Macaulay

1.3. Mô đun Cohen–Macaulay dãy

Chương 2: Phân tích tham số và Cohen–Macaulay dãy

2.1. Đặc trưng của mô đun Cohen–Macaulay dãy

2.2. Đa thức Hilbert-Samuel của mô đun Cohen–Macaulay dãy

2.3. Ví dụ

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Động cơ đốt trong, 5thĐộng cơ đốt trong, 5th

Phạm Minh Tuấn

179  1084  13 

Giáo trình công nghệ ô tô - phần điệnGiáo trình công nghệ ô tô - phần điện

Phạm Tố Như, Nguyễn Đức Nam

130  894  36 

Ngữ pháp tiếng anhNgữ pháp tiếng anh

Vũ Thanh Phương, Bùi Ý

587  987  19 

Giáo trình bảo quản nông sảnGiáo trình bảo quản nông sản

Nguyễn Mạnh Khải

187  2582  59