Đặc điểm cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày - Hà Huyền Nga

575 | 07-05-2016 | 1
Đặc điểm cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

Nhan đề: Đặc điểm cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

Tác giả: Hà Huyền Nga,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 107

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở lí thuyết

1.1. Tục ngữ trong quan niệm của các nhà ngôn ngữ học

1.2. Tục ngữ trong sự phân biệt với thành ngữ và ca dao

1.3. Tục ngữ dân tộc Tày

1.4. Một số quy ước khi sử dụng ngôn liệu tục ngữ Tày

Tiểu kết chương 1

Chương 2: Cấu trúc hình thức của tục ngữ dân tộc Tày

2.1. Vần, nhịp, của câu tục ngữ dân tộc Tày

2.2. Cấu trúc câu tục ngữ dân tộc Tày

2.3. Những phương thức xây dựng hình tượng trong cấu trúc hình thức của tục ngữ Tày

Tiểu kết chương 2

Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

3.1. Tính đơn nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

3.2 Tính hàm nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

3.3. Biểu trưng động vật trong tục ngữ Tày

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Từ điển kỹ thuật ô tôTừ điển kỹ thuật ô tô

Đỗ Văn Dũng

411  1465  63 

Giáo trình chi tiết máyGiáo trình chi tiết máy

Nguyễn Văn Yến

275  1052 

Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyếtToán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết

Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy

231  1579  13 

Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thựcGiáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực

Trần Như Khuyên, Hoàng Xuân Anh

226  1846  43