Đặc điểm cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày - Hà Huyền Nga

510 | 07-05-2016 | 1
Đặc điểm cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

Nhan đề: Đặc điểm cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

Tác giả: Hà Huyền Nga,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 107

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở lí thuyết

1.1. Tục ngữ trong quan niệm của các nhà ngôn ngữ học

1.2. Tục ngữ trong sự phân biệt với thành ngữ và ca dao

1.3. Tục ngữ dân tộc Tày

1.4. Một số quy ước khi sử dụng ngôn liệu tục ngữ Tày

Tiểu kết chương 1

Chương 2: Cấu trúc hình thức của tục ngữ dân tộc Tày

2.1. Vần, nhịp, của câu tục ngữ dân tộc Tày

2.2. Cấu trúc câu tục ngữ dân tộc Tày

2.3. Những phương thức xây dựng hình tượng trong cấu trúc hình thức của tục ngữ Tày

Tiểu kết chương 2

Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

3.1. Tính đơn nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

3.2 Tính hàm nghĩa của tục ngữ dân tộc Tày

3.3. Biểu trưng động vật trong tục ngữ Tày

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tinTiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc

254  910  20 

Hệ phương trình vi phân đại sốHệ phương trình vi phân đại số

Lưu Thị Thu Hoài

61  524 

Vẽ và thiết kế mạch in với OrcadVẽ và thiết kế mạch in với Orcad

Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Phương Quang

240  481  18