Các thuật toán tối ưu hóa trong bảo mật thông tin - Nguyễn Ngọc Trung

854 | 09-05-2016 | 1
Các thuật toán tối ưu hóa trong bảo mật thông tin

Nhan đề: Các thuật toán tối ưu hóa trong bảo mật thông tin

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trung,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 67

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1 - LÝ THUYẾT MẬT Mà
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÃ HÓA
1.2 LÝ THUYẾT ĐỘ PHỨC TẠP
1.3 CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA MẬT MÃ
CHƯƠNG 2 - NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI
2.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ MẬT VỚI KHÓA CÔNG KHAI
2.2 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI RSA
2.3 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI RSA WITH CRT
2.4 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA RSA
2.5 KHẢ NĂNG BỊ BẺ KHÓA CỦA HỆ MÃ CÔNG KHAI RSA
2.6 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ELGAMAL
CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI THUẬT XỬ LÝ SỐ HỌC ÁP DỤNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃCỦA HỆ MÃ RSA
3.1 PHÂN TÍCH CÁC PHÉP XỬ LÝ TOÁN HỌC TRONG HỆ MÃ RSA
3.2 ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT FAST FOURIER TRANSFORM TRONG XỬ LÝ PHÉP NHÂN SỐ LỚN
3.1 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CÁC PHÉP TOÁN VỚI SỐ LỚN
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ MÃ RSA
4.1 XÂY DỰNG HỆ MÃ RSA THỬ NGHIỆM
4.2 ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình bảo quản nông sảnGiáo trình bảo quản nông sản

Nguyễn Mạnh Khải

187  2896  70 

Thiết kế và gia công khuôn nhựa VISI dành cho người tự học: Phần nâng caoThiết kế và gia công khuôn nhựa VISI dành cho người tự học: Phần nâng cao

Lê Ngọc Bích, Võ Duy Thanh Tâm, Đỗ Lê Thuận

336  1074  11 

Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựngTiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

James Cumming, Đỗ Hữu Thành, Hoàng Anh Dũng

238  440