Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới ppdh ở các trường thcs huyện Ninh Giang – tỉnh Hải Dương - Nguyễn Thị Phương

1681 | 11-05-2016 | 2
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới ppdh ở các trường thcs huyện Ninh Giang – tỉnh Hải Dương

Nhan đề: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới ppdh ở các trường thcs huyện Ninh Giang – tỉnh Hải Dương

Tác giả: Nguyễn Thị Phương,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 114

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1 Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu

1.2 Các khái niệm cơ bản

1.3. Quản lý nhà trường

1.4. Một số cơ sở tâm sinh lý học về hoạt động học tập

1.5 Một số vấn đề về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN NINH GIANG

2.1. Khái quát về giáo dục THCS huyện Ninh Giang-Hải Dương

2.2 Thực trạng dạy học ở các trường THCS huyện Ninh Giang

2.3 Thực tiễn chỉ đạo đổi mới PPDH của hiệu trưởng các THCS huyện Ninh Giang

Tiểu kết chương 2

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG THCS QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH Ở HUYỆN NINH GIANG – TỈNH HẢI DƯƠNG

3.1 Căn cứ đề xuất biện pháp quản lý thực hiện đổi mới PPDH của hiệu trưởng các trường THCS

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy theo định hướng đổi mới PPDH

3.3. Quan hệ giữa các biện pháp quản lý

3.4 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Công thức của vận mayCông thức của vận may

Hoàng Trung, Hồng Vân

367  151 

Bài tập Hóa học 10 nâng caoBài tập Hóa học 10 nâng cao

Lê Xuân Trọng, Từ Ngọc Anh, Lê Kim Long

164  86 

Bài tập Hình học 10Bài tập Hình học 10

Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên

183  79 

Giáo trình Microsoft Access 2000Giáo trình Microsoft Access 2000

Nguyễn Sơn Hải

207  1131