Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên - Lưu Thị Kim Phượng

806 | 12-05-2016 | 2
Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên

Nhan đề: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Lưu Thị Kim Phượng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 112

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Cơ sở lý luận về các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, giáo viên trong trường MN

1.4. Biện pháp quản lí chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non

Chương 2. Thực trạng các biện pháp quản lý chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên

2.1. Khái quát chung về thực trạng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên

2.2. Nhận thức của hiệu trưởng và giáo viên về vai trò và tầm quan trọng của công tác nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên MN

2.3. Thực trạng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên

Chương 3. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

3.1 Các căn cứ xây dựng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường MN

3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên

Kết luận và kiến nghị

 

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh lớp 7-Có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 7-Có đáp án

Bùi Văn Vinh, Dương Thị Hồng Điệp

218  224 

Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)

Karen Lourie Blanchard, Christine Baker Root

117  344 

Động lực học máy trụcĐộng lực học máy trục

Trần Văn Chiến

188  1101 

Hỏi và đáp về năng lượng nguyên tửHỏi và đáp về năng lượng nguyên tử

Y. Iwakashi, Vương Hữu Tấn

122  875 

Bài Tập Tiếng Anh 10 Cơ Bản - Nâng CaoBài Tập Tiếng Anh 10 Cơ Bản - Nâng Cao

Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Bảo Trang

138  496