Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục - Hà Trung Hưng

720 | 10-06-2016 | 4
 Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục

Tác giả: Hà Trung Hưng,

Nhà xuất bản: ĐH Kỹ thuật công nghệ Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Thiết bị điện, Lò hồ quang điện ,

Download

Tóm tắt:

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt

Lời nói đầu

Chương I: Tổng quan về chất lượng điện năng và lưới điện có thiết bị lò hồ quang điện hoạt động

I.1. Tổng quan về chất lượng điện năng

I.2 Các thông số về chất lượng điện năng

I.2.8. Độ lệch tần số

I.3 Lưới điện có lò hồ quang hoạt động

I.4 Hiện trạng sử dụng lò hồ quang ở các khu công nghiệp Thái Nguyên

Chương II: Khảo sát, mô phỏng lưới điện có lò hồ quang điện hoạt động

II.1. Giới thệu chương trình mô phỏng ATM- EMTP

II.2. Nguyên tắc, khả năng và các modul của chương trình ATP

II.3. Các phần tử chính của ATPDraw phục vụ nghiên cứu

II.4. Mô phỏng lò hồ quang trong hệ thống điện

Chương III: Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng điện năng

III.1. Nguyên lý bù SVC

III.2 Tính toán thông số của bộ SVC trong hệ thống điện

Chương IV: Đánh giá hiệu quả sau khi thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng

IV.1. Đánh giá mô hình SVC trong chế độ xác lập

IV.2. Mô hình SVC trong chế độ xác lập

IV.3. Khả năng ứng dụng và hiệu quả SVC

IV.4. Đánh giá mô hình bài toán bù SVC theo phân tích kinh tế

Kết luận

Hướng phát triển đề tài

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Thiết bị hệ thống điện - sản xuất và truyền điệnThiết bị hệ thống điện - sản xuất và truyền điện

Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng

186  856 

Giáo trình kinh tế thương mạiGiáo trình kinh tế thương mại

Trần Thúy Lan

240  1093  11 

Giáo trình chi tiết máyGiáo trình chi tiết máy

Nguyễn Văn Yến

275  1393 

Amazing Science 1Amazing Science 1

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

64  1542  20