Giáo trình PHP - MySQL - Bùi Quốc Huy

2153 | 07-04-2016 | 17
Giáo trình PHP - MySQL

Nhan đề: Giáo trình PHP - MySQL

Tác giả: Bùi Quốc Huy,

Nhà xuất bản: Việt Chuyên

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 68

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần A: Căn bản về HTML & Javascript

1. Các thẻ HTML cơ bản

2. Tạo bảng trong HTML

3. Tạo form nhập liệu trong HTML

4. Các thẻ nâng cao

5. CSS

Phần B: PHP & MySQL

Bài 1: Tổng quan về PHP

Bài 2: Toán tử và biểu thức

Bài 3: Mảng trong PHP

Bài 4: Hàm và gọi lại hàm

Bài 5: Làm việc với chuỗi

Bài 6: Các thao tác trên file

Bài 7: Xử lý form trong PHP

Bài 8: Quản lý phiên làm việc

Bài 9: Tổng quan về MySQL

Phần C: Project Training

 

 

 

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

197  792 

Bài tập Tiếng Anh 12 nâng caoBài tập Tiếng Anh 12 nâng cao

Tứ Anh, Phan Hà, Huỳnh Đông Hải, Mai Vi Phương, Trần Văn Sinh

242  126 

Kiến trúc máy tínhKiến trúc máy tính

Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân,Phạm Hữu Tài

95  1096 

Giáo trình Toán cao cấpGiáo trình Toán cao cấp

Nguyễn Phú Vinh

235  1559  11