Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô - Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc

1099 | 04-06-2016 | 12
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Nhan đề: Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Tác giả: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 228

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết kế hình học, đường ô tô,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm sử dụng trong môn học thiết kế hình học đường ô tô

Chương 2: Sự chuyển động của ô tô trên đường

Chương 3: thiết kế bình đồ tuyến

Chương 4: Thiết kế trắc dọc và trắc ngang

Chương 5: Thiết kế cảnh quan và phối hợp các yếu tố tuyến đường ô tô

Chương 6: Thiết kế nút giao thông

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình chi tiết máyGiáo trình chi tiết máy

Nguyễn Văn Yến

275  1372 

PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệpPLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

128  18 

Động từ Tiếng AnhĐộng từ Tiếng Anh

Thanh Hà

234  660 

Sổ tay dung sai lắp ghépSổ tay dung sai lắp ghép

Ninh Đức Tốn

312  1202  15