Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3 - Nguyễn Xuân Trục

803 | 04-06-2016 | 7
Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3

Nhan đề: Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3

Tác giả: Nguyễn Xuân Trục,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 308

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đường ô tô, công trình vượt sông,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Công trình vượt qua sông lớn và vừa

hương 1: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông lớn và vừa

Chương 2: Tính toán thủy văn trong thiết kế cầu

Chương 3: Xác định khẩn độ cần và xói chung dưới cầu

Chương 4: Xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ

Chương 5: Tính toán thủy lực cầu vượt sông

Chương 6: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông

Chương 7: Khảo sát đo đạt thủy văn tại vị trí cầu vượt sông

Phần 2: Công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 8: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 9: Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ

Chương 10: Tính toán các công trình vượt qua sông nhỏ

Phần phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Kỹ nghệ đúc kim loạiKỹ nghệ đúc kim loại

Nguyễn Văn Đức

125  135 

Tính toán thiết kế ô tôTính toán thiết kế ô tô

Đặng Quý

281  2100  49 

Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn EtylicCông nghệ sản xuất và kiểm tra cồn Etylic

Nguyễn Đình Thưởng, Nguyễn Thanh Hằng

282  422