Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3 - Nguyễn Xuân Trục

899 | 04-06-2016 | 7
Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3

Nhan đề: Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3

Tác giả: Nguyễn Xuân Trục,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 308

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đường ô tô, công trình vượt sông,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Công trình vượt qua sông lớn và vừa

hương 1: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông lớn và vừa

Chương 2: Tính toán thủy văn trong thiết kế cầu

Chương 3: Xác định khẩn độ cần và xói chung dưới cầu

Chương 4: Xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ

Chương 5: Tính toán thủy lực cầu vượt sông

Chương 6: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông

Chương 7: Khảo sát đo đạt thủy văn tại vị trí cầu vượt sông

Phần 2: Công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 8: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 9: Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ

Chương 10: Tính toán các công trình vượt qua sông nhỏ

Phần phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệtCông nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Phạm Lê DZần, Nguyễn Công Hân

293  1399  18 

Hướng Dẫn Vệ Sinh Môi Trường Nông ThônHướng Dẫn Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn

Sở KHCN&MT Cao Bằng

129  838 

Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụngGiáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụng

Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phương

221  1288  14 

Điện tử công suấtĐiện tử công suất

Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng

98  1386  38