Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê - Tôn Thất Vĩnh

1589 | 15-06-2016 | 18
Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Nhan đề: Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tác giả: Tôn Thất Vĩnh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công trình bảo vệ bờ, bờ đê công trình, thiết kế công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cỏ và thảm cỏ, biện pháp bảo vệ mái đê

Chương 2: Một số dạng kết cấu kè mái

Chương 3: Kè đá và vật liệu khác bảo vệ bờ sông

Chương 4: Kè mỏ hàn bảo vệ bờ sông

Chương 5: Công trình chính trị và tương tác đất nền

Chương 6: Sử dụng cây cỏ trong công trình chính trị sông

Chương 7: Mặt cắt nganh sông và tuyến chỉnh trị

Chương 8: Hình thái sông

Chương 9: Đê

Chương 10: Mặt cắt ngang thiết kế công trình bảo vệ bờ biển

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Nguyễn Đắc

373  916  14 

55 Cách để sống tích cực55 Cách để sống tích cực

Nguyễn Thu Hương

66  183 

Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắtGiáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Phạm Đình Tân

186  2571  42 

Let's Go 2: Student Book 3 EditionLet's Go 2: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  953 

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

197  867