Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê - Tôn Thất Vĩnh

1706 | 15-06-2016 | 19
Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Nhan đề: Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tác giả: Tôn Thất Vĩnh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công trình bảo vệ bờ, bờ đê công trình, thiết kế công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cỏ và thảm cỏ, biện pháp bảo vệ mái đê

Chương 2: Một số dạng kết cấu kè mái

Chương 3: Kè đá và vật liệu khác bảo vệ bờ sông

Chương 4: Kè mỏ hàn bảo vệ bờ sông

Chương 5: Công trình chính trị và tương tác đất nền

Chương 6: Sử dụng cây cỏ trong công trình chính trị sông

Chương 7: Mặt cắt nganh sông và tuyến chỉnh trị

Chương 8: Hình thái sông

Chương 9: Đê

Chương 10: Mặt cắt ngang thiết kế công trình bảo vệ bờ biển

Download

Có thể bạn cần

Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2

Tô Xuân Thanh, Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Duy Thanh, Võ Đình Vân

135  1823  14 

Bài giảng Lý thuyết đồ thịBài giảng Lý thuyết đồ thị

ĐH Hàng hải

111  1351 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1

Trần Hữu Quế

163  526 

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

209  450 

Giáo trình Kỹ thuật sốGiáo trình Kỹ thuật số

Nguyễn Quyết Nguyên

254  947