Thiết kế cầu treo dây võng - Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

818 | 21-11-2016 | 4
Thiết kế cầu treo dây võng

Nhan đề: Thiết kế cầu treo dây võng

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cầu treo, dây võng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình máy và lập tình CNCGiáo trình máy và lập tình CNC

Vũ Thị Hạnh

104  668 

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 - Tập 1Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 - Tập 1

Nguyễn Thủy Minh, Lương Quỳnh Trang

230  732 

Cambridge Practice Tests for IELTS 6Cambridge Practice Tests for IELTS 6

University of Cambridge

175  69 

500 bài toán cơ bản và mở rộng 10500 bài toán cơ bản và mở rộng 10

Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng

263  82