Thiết kế cầu treo dây võng - Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

955 | 21-11-2016 | 4
Thiết kế cầu treo dây võng

Nhan đề: Thiết kế cầu treo dây võng

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cầu treo, dây võng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

157  1969  16 

Giáo trình Toán cao cấp C1Giáo trình Toán cao cấp C1

Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm

2601  35 

Dao động kỹ thuậtDao động kỹ thuật

Nguyễn Văn Khang

325  199 

Bảo dưỡng phần điện máy công cụBảo dưỡng phần điện máy công cụ

Ban điều khiển điện

129  801