Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1 - Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng

3351 | 23-04-2016 | 37
Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Nhan đề: Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 299

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần một: Phân cấp đường và các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đường ô tô của Việt Nam và nước ngoài

Phần hai: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

Phần ba: Thiết kế bình đồ, mặt cắt dọc và mặt cắt ngang đường ô tô và đường cao tốc

Phần bốn: Nghiên cứu lập dự án và thiết kế đường ô tô. Các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính.

 

Download

Có thể bạn cần

Cambridge Practice Tests for IELTS 2Cambridge Practice Tests for IELTS 2

University of Cambridge

178  155 

Công nghệ micro và nano điện tửCông nghệ micro và nano điện tử

Đào Khắc An

768  154 

Động từ Tiếng AnhĐộng từ Tiếng Anh

Thanh Hà

234  807 

Let's Go 2: Student Book 3 EditionLet's Go 2: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  952