Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette - Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp

1776 | 15-06-2016 | 42
Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Nhan đề: Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 148

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Phương pháp Osterberg, sức chịu tải của cọc khoan nhồi, Barrette,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng cọc khoan nhồi, cọc barrette và các phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc

Chương 2: Tổng quan về việc áp dụng phương pháp thử tải trọng tỉnh bằng HTT Osterberg

Chương 3: Nguyên lý của phương pháp và vấn đề đánh giá sức chịu tải của cọc trong thí nghiệp thử tải trọng tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg

Chương 4: Trình tự công nghệ thử tải bằng hợp tải trọng Osterberg

Chương 5: Một số vấn đề khác

Kết luận

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

27 đề trắc nghiệm Tiếng Anh 1227 đề trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Lưu Hoằng Trí

160  163 

Cambridge Practice Tests for IELTS 5Cambridge Practice Tests for IELTS 5

University of Cambridge

176  180 

500 Bài tập Vật lý 9500 Bài tập Vật lý 9

Nguyễn Thanh Hải

166  308 

600 Essential Words for the TOEIC 3rd600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Lin Lougheed Ed.D

384  1587  10 

Cơ sở Matlab và ứng dụngCơ sở Matlab và ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

236  171