Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette - Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp

1509 | 15-06-2016 | 42
Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Nhan đề: Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 148

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Phương pháp Osterberg, sức chịu tải của cọc khoan nhồi, Barrette,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng cọc khoan nhồi, cọc barrette và các phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc

Chương 2: Tổng quan về việc áp dụng phương pháp thử tải trọng tỉnh bằng HTT Osterberg

Chương 3: Nguyên lý của phương pháp và vấn đề đánh giá sức chịu tải của cọc trong thí nghiệp thử tải trọng tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg

Chương 4: Trình tự công nghệ thử tải bằng hợp tải trọng Osterberg

Chương 5: Một số vấn đề khác

Kết luận

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ trợ nâng cao kiến thức Sinh học 6Bài tập bổ trợ nâng cao kiến thức Sinh học 6

Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Vân

92  140 

Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Nguyễn Chung Cảng

559  1751  47 

Giáo trình ngữ âm tiếng anh thực hànhGiáo trình ngữ âm tiếng anh thực hành

Lưu Thị Duyên

91  462 

Công nghệ xử lý nước thải bệnh việnCông nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

200  1076  12 

Giáo trình Hệ điều hànhGiáo trình Hệ điều hành

Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

201  1353