Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa - Võ Bá Tầm

753 | 15-06-2016 | 3
Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa

Nhan đề: Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa

Tác giả: Võ Bá Tầm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 469

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: bê tông cốt thép, cấu kiện nhà cửa,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sàn bê tông cốt thép

Chương 2: Khung bê tông cốt thép

Chương 3: Móng bê tông cốt thép

Chương 4: Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

Chương 5: Kết Cấu mái

Phụ lục

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Tài chính tiền tệTài chính tiền tệ

Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn

190  393 

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Microsoft Vietnam

240  1186  14 

An toàn điện trong nông nghiệpAn toàn điện trong nông nghiệp

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

134  397