Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa - Võ Bá Tầm

815 | 15-06-2016 | 5
Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa

Nhan đề: Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa

Tác giả: Võ Bá Tầm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 469

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: bê tông cốt thép, cấu kiện nhà cửa,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sàn bê tông cốt thép

Chương 2: Khung bê tông cốt thép

Chương 3: Móng bê tông cốt thép

Chương 4: Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

Chương 5: Kết Cấu mái

Phụ lục

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệuBài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nguyễn Vương Thịnh

241  712 

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

CĐ Công nghiệp Hà Nội

102  452  13 

Thực hành động cơ đốt trongThực hành động cơ đốt trong

Hoàng Minh Tác

194  795  21 

Hóa học môi trường - Tập 1, 2ndHóa học môi trường - Tập 1, 2nd

Đặng Kim Chi

262  772