Động lực học công trình - Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung

1098 | 15-06-2016 | 13
Động lực học công trình

Nhan đề: Động lực học công trình

Tác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 227

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động lực học, động lực học công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Dao động của hệ một bậc tự do

Chương 2: Dao động của hệ có hữu hạn bậc tự do

Chương 3: Dao động của hệ có vô hạn bậc tự do

Chương 4: Dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do

Chương 5: Tính công trình chịu tác dụng động đất

Download

Có thể bạn cần

Hóa sinh công nghiệpHóa sinh công nghiệp

Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu

444  1979  69 

Kết cấu và tính toán ô tôKết cấu và tính toán ô tô

ĐH Giao Thông

212  40 

Kỹ năng thuyết trìnhKỹ năng thuyết trình

Dương Thị Liễu

311  1193  57