Động lực học công trình - Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung

1313 | 15-06-2016 | 13
Động lực học công trình

Nhan đề: Động lực học công trình

Tác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 227

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động lực học, động lực học công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Dao động của hệ một bậc tự do

Chương 2: Dao động của hệ có hữu hạn bậc tự do

Chương 3: Dao động của hệ có vô hạn bậc tự do

Chương 4: Dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do

Chương 5: Tính công trình chịu tác dụng động đất

Download

Có thể bạn cần

Bài giảng xử lý tiếng nóiBài giảng xử lý tiếng nói

ĐH Hàng hải

52  1531 

Cấu kiện điện tửCấu kiện điện tử

Trần Thị Cầm

230  990 

Sinh hóa ứng dụngSinh hóa ứng dụng

Hồ Thị Thanh Thu

275  218 

400 bài toán nâng cao Vật lý THPT 10400 bài toán nâng cao Vật lý THPT 10

Trần Trọng Hưng

238  153 

Bài tập ngữ pháp Tiếng AnhBài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Xuân Bá

202  3654  155