Công nghệ bê tông xi măng - Tập 2 - Nguyên Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Trần Ngọc Tính

1215 | 15-06-2016 | 9
Công nghệ bê tông xi măng - Tập 2

Nhan đề: Công nghệ bê tông xi măng - Tập 2

Tác giả: Nguyên Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Trần Ngọc Tính,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 338

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ xi măng, bê tông xi măng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xi măng

Chương 2: Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển cốt liệu

Chương 3: Chế tạo hỗn hợp bê tông xi măng

Chương 4: Chế tạo hỗn hợp bê tông silicat và bê tông tổ ong

Chương 5: Cốt của các kết cấu bê tông cốt thép

Chương 6: Chế tạo các linh kiện cốt thép thường

Chương 7: Chế tạo cốt thép ứng suất trước

Chương 8: Khuôn và lau dầu khuôn

Chương 9: Các phương pháp tạo hình cấu kiện bê tông cốt thép

Chương 10: Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép theo dây chuyền tổ hợp

Chương 11: Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép trên dây chuyền liên tục

Chương 12: Sản xuất cac cấu kiện bê tông cốt thép theo phương pháp bệ

Chương 13: Sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép trong khuôn sasét

Chương 14: Chế tạo ống dẫn nước cao áp

Chương 15: Tạo hình các cấu kiện bê tông cốt thép trên bàn rung

Chương 16: Gia công nhiệt bê tông

Chương 17: Hoàn thiện sản phẩm

Chương 18: Kiểm tra chất lượng sản phẩm bê tông cốt thép

Download