Cơ sở động lực học công trình - Nguyễn Tiến Khiêm

955 | 15-06-2016 | 3
Cơ sở động lực học công trình

Nhan đề: Cơ sở động lực học công trình

Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 141

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động lực học, động lực học công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản của động lực học công trình

Chương 2: Những phương pháp tính toán cơ bản của động lực học công trình

Chương 3: Một số bài toán thực tế của động lực học công trình

Một số đề bài kiểm tra

Download

Có thể bạn cần

Tài chính tiền tệTài chính tiền tệ

Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn

190  1007 

Kỹ thuật thông tin quang 2Kỹ thuật thông tin quang 2

Đỗ Văn Việt Em

216  789 

Amazing Science 3Amazing Science 3

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

73  1286  15 

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tửGiáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Ban điều khiển điện

206  993  13 

Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

653  1027  10