Bài tập Thiết kế kết cấu thép - Trần Thị Thôn

1469 | 15-06-2016 | 19
Bài tập Thiết kế kết cấu thép

Nhan đề: Bài tập Thiết kế kết cấu thép

Tác giả: Trần Thị Thôn,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 517

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kết cấu thép,

Download

Tóm tắt:

Giới thiệu

Chương 1: Cơ sở thiết kế kết cấu thép

Chương 2: Liên kết

Chương 3: Dầm và sàn thép

Chương 4: Cột thép

Chương 5: Dàn thép

Phần phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Hóa học môi trường - Tập 1, 3rdHóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Đặng Kim Chi

263  2025  19 

Xử lý tín hiệu sốXử lý tín hiệu số

Đặng Hoài Bắc

270  870 

Giáo trình điều hòa không khíGiáo trình điều hòa không khí

Võ Chí Chính

492  2779  81