Kỹ thuật xây dựng

Có thể bạn cần

Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đêThiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tôn Thất Vĩnh

424  1854  19 

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyThiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

208  1910  23 

Giáo trình truyền động điệnGiáo trình truyền động điện

Bùi Đình Tiếu

218  1656  23 

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVTBài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT

Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

86  1113 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  1286  13