Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp - Trần Hiếu Nhiệu

931 | 22-05-2016 | 15
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Nhan đề: Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Tác giả: Trần Hiếu Nhiệu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 303

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử ký nước thải, hệ thống thoát nước, nước thải công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ thống và sơ đồ thoát nước các xí nghiệp công nghiệp

Chương 2: Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải các xí nhiệp công nghiệp

Chương 3: Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải công nghiệp

Chương 4: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học

Chương 5: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học

Chương 6: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp trích ly

Chương 7: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hấp phụ

Chương 8: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp làm thoáng và chưng bay hơi

Chương 9: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp tuyển nổi

Chương 10: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh hóa

Chương 11: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp nhiệt

Chương 12: Nhu cầu cấp nước và thải nước ở một số lĩnh vực công nghiệp

 

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở dữ liệuCơ sở dữ liệu

Phạm Thế Quế

223  1259 

670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Nguyễn Nguyên, Nguyễn Bá

110  108 

Giáo trình kế toán công tyGiáo trình kế toán công ty

Nguyễn Thị Động

226  1883  27