Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ - Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú

287 | 05-06-2016 | 0
Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Nhan đề: Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Tác giả: Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú,

Nhà xuất bản: Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 273

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiên nhiên đảo bạch long vĩ, biển bạch long vĩ,

Download

Tóm tắt:

Phần I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 1. VỊ TRÍ VÀ ĐỊA HÌNH

Chương 2. ĐỊA CHẤT

Chương 3. KHÍ HẬU - HẢI VĂN

Chương 4. CÁC HỆ SINH THÁI

Phần II. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 5. TÀI NGUYÊN PHI SINH VẬT

Chương 6. TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Chương 7. VỊ THẾ VÀ TÀI NGUYÊN VỊ THẾ

Phần III. MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 8. HOÀN CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương 9. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Chương 10. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

653  544 

Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơCác quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

Phan Đình Châu

248  529  27 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  501  13 

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mạiGiáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mại

Nguyễn Thị Vân

256  621  26