Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ - Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú

381 | 05-06-2016 | 1
Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Nhan đề: Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Tác giả: Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú,

Nhà xuất bản: Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 273

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiên nhiên đảo bạch long vĩ, biển bạch long vĩ,

Download

Tóm tắt:

Phần I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 1. VỊ TRÍ VÀ ĐỊA HÌNH

Chương 2. ĐỊA CHẤT

Chương 3. KHÍ HẬU - HẢI VĂN

Chương 4. CÁC HỆ SINH THÁI

Phần II. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 5. TÀI NGUYÊN PHI SINH VẬT

Chương 6. TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Chương 7. VỊ THẾ VÀ TÀI NGUYÊN VỊ THẾ

Phần III. MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 8. HOÀN CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương 9. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Chương 10. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyThiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

208  782  15 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  637 

Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điệnGiáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện

Vũ Ngọc Vượng, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Minh Hương, Bạch Tuyết Vân

132  871  21 

Hỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loạiHỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loại

Đỗ Hữu Nhơn, Nguyễn Mẫu Đằng, Nguyễn Ngọc Giao

155  471 

Truyền động điện thông minhTruyền động điện thông minh

Nguyễn Phùng Quang, Andreas Dittrich

285  3025  103