TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP VÀ THOÁT NƯỚC - Phạm Thị Giới

1001 | 15-06-2016 | 11
TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Nhan đề: TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Tác giả: Phạm Thị Giới,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 215

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tự động hóa, công trình cấp thoát nước,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐIÈU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Chương 2. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Chương 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG

Chương 4. CẤU TRÚC CỦA SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Chương 5. TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN CÁC TRẠM BƠM CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Chương 6. TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Chương 7. TỰ ĐỘNG HOAS CÁC CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

Chương 8. CÁCH TỔ CHỨC CÔNG VỤ ĐIỀU ĐỘ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Download

Có thể bạn cần

Family and Friends 2: ClassbookFamily and Friends 2: Classbook

Naomi Simmons

113  1998  27 

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

336  159 

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

354  170 

55 Cách để cư xử đúng mực55 Cách để cư xử đúng mực

Nguyễn Thu Hương

66  99