Sinh thái môi trường ứng dụng - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

2037 | 01-06-2016 | 36
Sinh thái môi trường ứng dụng

Nhan đề: Sinh thái môi trường ứng dụng

Tác giả: Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 644

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh thái môi trường,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN TRANH ĐẾN HỆ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

Chương  2 PHÚ DƯỠNG HÓA

Chương 3 MƯA ACID VÀ SỰ HÓA CHUA MÔI TRƯỜNG

Chương 4  ẢNH HƯỞNG CỦA PHÈN HÓA VÀ MẶN HÓA LÊN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Chương 5  MỘT SỐ BIỂU HIỆN THOÁI HÓA KHÁC CỦA MÔI TRƯỜNG NHƯ XÓI MÒN, SA MẠC HÓA, LATERIT HÓA

Chương  6 ẢNH HƯỞNG Ô NHIỄM DẦU LÊN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Chương  7  ẢNH HƯỞNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THƯC VẬT VÀ PHÂN BÓN LÊN SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

Chương 8 SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT ƯỚT

Chương 9  SINH THÁI MÒI TRƯỜNG NÔNG THÔN – NÔNG NGHIỆP

Chương 10 MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TOÀN CẦU, THÁCH THỨC VÀ HIỂM HỌA

Chương 11  MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

Download

Có thể bạn cần

Động từ Tiếng AnhĐộng từ Tiếng Anh

Thanh Hà

234  736 

Bài tập Cơ học lý thuyếtBài tập Cơ học lý thuyết

Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

203  88 

Giao tiếp và điều khiển bằng máy tínhGiao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Lê Tiến Lộc

122  757  13