Môi trường khí hậu biến đổi mối hiểm họa toàn cầu - Lê Huy Bá, Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An

820 | 30-05-2016 | 7
Môi trường khí hậu biến đổi mối hiểm họa toàn cầu

Nhan đề: Môi trường khí hậu biến đổi mối hiểm họa toàn cầu

Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 291

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: biến đổi khí hậu, hiển họa khí hậu,

Download

Tóm tắt:

Chương mở đầu: Những khám phá mới và những lời khuyên hành động. 

Chương 1: Những nguyên tắc và mục tiêu của chính sách toàn cầu nhằm bảo vệ môi trường khí quyển Trái Đất.  

Chương 2: Hiện trạng môi trường khí hậu từ khám phá khoa học. 

Chương 3: Tầm cỡ của hiểm họa trong tương lai. 

Chương 4: Hiện trạng nghiên cứu môi trường khí hậu. 

Chương 5: Chính sách khí hậu. 

Chương 6: Bàn luận về một chương trình hành động của cộng đồng quốc tế. 

Chương 7: Biến đổi khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 

Chương 8: Thích ứng để chung sống với biến đổi khí hậu. 

Chương 9: Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét ở miện núi do biến đổi khí hậu. 

Chương 10: Ảnh hưởng biến đổi khí hậu lên các đo thị ven biển và những bài học kinh nghiệm. 

Download