Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên

835 | 30-05-2016 | 4
Kỹ thuật địa môi trường

Nhan đề: Kỹ thuật địa môi trường

Tác giả: Nguyễn Uyên,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 372

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: địa môi trường, kỹ thuật môi trường,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Các tương tác cơ - lí - hóa và sinh học trong đất 

Chương 1: Sự thành tạo và các thành phần của đất 

Chương 2: Cấu trúc đất 

Chương 3: Dòng thấm của nước trong đất 

Chương 4: Vận chuyển và lan truyền khối trong đất 

Chương 5: Các chất lỏng không thải nước trong đất 

Phần 2: Kỹ thuật xử lý hiện trường bị ô nhiễm 

Chương 6: Xác định đặc trựng khu vực và cơ cấu phóng thích chất ô nhiễm 

Chương 7: Các cơ ở kỹ thuật để lựa chọn biện pháp xử lý 

Chương 8: Các nguyên lý của kỹ thuật xử lý hiện trường và vật liệu địa kỹ thuật 

Phần 3: Thiết kế và phân tích các hệ chứa chất thải 

Chương 9: Thực hiện hệ lưu giữ chất ô nhiễm 

Chương 10: Cơ cấu của hệ chứa chất thải 

Chương 11: Thiết kế hệ chứa chất thải 

Chương 12: Cấu tạo dải chắn và sự vận hành 

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính - Tập 2Kỹ thuật ghép nối máy vi tính - Tập 2

Nguyễn Mạnh Giang

334  1688 

Từ điển kỹ thuật ô tôTừ điển kỹ thuật ô tô

Đỗ Văn Dũng

411  3381  92 

Sổ tay lập trình CNCSổ tay lập trình CNC

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

456  1319  15 

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 2Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 2

Trịnh Chất, Lê Văn Uyển

234  1856  30 

Hóa học môi trường - Tập 1, 2ndHóa học môi trường - Tập 1, 2nd

Đặng Kim Chi

262  1520