Hướng Dẫn Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn - Sở KHCN&MT Cao Bằng

728 | 05-06-2016 | 3
Hướng Dẫn Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn

Nhan đề: Hướng Dẫn Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn

Tác giả: Sở KHCN&MT Cao Bằng,

Nhà xuất bản: Sở KHCN&MT Cao Bằng

Năm xuất bản:

Số trang: 129

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vệ sinh môi trường,

Download

Tóm tắt:

  1. Nước
  2. Rác thải
  3. Nhà tiêu
  4. Hầm khí sinh vật Biogas
  5. Xây dựng mô hình sinh thái VAC
  6. Bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng
  7. Ứng dụng chế phẩm sinh học E.M trong nông nghiệp và xử lý môi trường
  8. Cây xanh, khoảng cách ly và bảo vệ môi trường
  9. Bạn cần biết

Download

Có thể bạn cần

Văn phạm tiếng anh thực hànhVăn phạm tiếng anh thực hành

Ninh Hùng, Hồ Văn Hiệp

618  1957  43 

Let's Go 1: Students Book 3 EditionLet's Go 1: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

80  781