Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd - Đặng Kim Chi

1641 | 22-05-2016 | 16
Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Nhan đề: Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Tác giả: Đặng Kim Chi,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 263

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: môi trường, hóa học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Một số vấn đề chung

Chương 2: Hóa học của khí quyển

Chương 3: Hóa học của địa quyển

Chương 4: Hóa học của thủy quyển

Chương 5: Các vòng tuần hoàn trong tự nhiên

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 2Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 2

Bùi Đức Hợi, Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga

286  2192  65 

Giáo trình CAD-CaM-CNCGiáo trình CAD-CaM-CNC

Nguyễn Ngọc Đào

96  2084  49 

Giáo trình trang bị điện 2Giáo trình trang bị điện 2

Nguyễn Bê

133  3020  46 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Nguyễn Đắc

373  822  12