Hóa học môi trường - Tập 1, 2nd - Đặng Kim Chi

1357 | 22-05-2016 | 7
Hóa học môi trường - Tập 1, 2nd

Nhan đề: Hóa học môi trường - Tập 1, 2nd

Tác giả: Đặng Kim Chi,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 262

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: môi trường, hóa học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Một số vấn đề chung

Chương 2: Hóa học của khí quyển

Chương 3: Hóa học của địa quyển

Chương 4: Hóa học của thủy quyển

Chương 5: Các vòng tuần hoàn trong tự nhiên

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 1: Students Book 3 EditionLet's Go 1: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

80  796 

Bài tập Kỹ thuật nhiệtBài tập Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải

182  2590  49 

Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điệnThực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường

483  1078  47