Giáo trình kỹ thuật môi trường - Trần Kim Cương

1075 | 22-05-2016 | 8
Giáo trình kỹ thuật môi trường

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật môi trường

Tác giả: Trần Kim Cương,

Nhà xuất bản: DDH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 94

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: môi trường, kỹ thuật môi trường,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 3 MÔI TRƯỜNG NƯỚC

CHƯƠNG 4 MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ Ô NHIỄM

CHƯƠNG 5 CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC

Download