Giáo trình kỹ thuật môi trường - Trần Kim Cương

947 | 22-05-2016 | 6
Giáo trình kỹ thuật môi trường

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật môi trường

Tác giả: Trần Kim Cương,

Nhà xuất bản: DDH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 94

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: môi trường, kỹ thuật môi trường,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 3 MÔI TRƯỜNG NƯỚC

CHƯƠNG 4 MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ Ô NHIỄM

CHƯƠNG 5 CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc

229  1059  10 

Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điệnLí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện

Nguyễn Trọng Thắng

269  2415  97 

Công nghệ tế bào gốcCông nghệ tế bào gốc

Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định

538  751  15 

Giáo trình công nghệ bê tông xi măng - Tập 1Giáo trình công nghệ bê tông xi măng - Tập 1

Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thiện Ruệ

201  946