Giáo trình hóa học môi trường - Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải

1832 | 05-05-2016 | 25
Giáo trình hóa học môi trường

Nhan đề: Giáo trình hóa học môi trường

Tác giả: Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 357

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường

Chương 2: Môi trường khí quyển

Chương 3: Môi trường thủy quyển

Chương 4: Môi trường thạch quyển

Chương 5: Độc hóa học

Chương 6: Công nghệ môi trường

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

Nguyễn Tấn Phước

120  2379  73 

Giáo trình máy và thiết bị lạnhGiáo trình máy và thiết bị lạnh

Đỗ Trọng Hiển

221  2071  31 

Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21

Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Duy Thành, Lã Việt Hà, Lê Hồng Vân, Hà Thị Thanh Huyền

817  223