Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp - Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

1478 | 05-06-2016 | 28
Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Nhan đề: Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 364

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý chất thải, chất thải công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm về môi trường

Phần A: XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 2: Các phương pháp xử lý khí thải

Chương 3: Xử lý Earosol

Chương 4: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 5: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 6: Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác

Chương 7: Sự phát tán chất thải vào khí quyển

Chương 8: Một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế

Phần B: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 9: Các khái niệm cơ bản về nước

Chương 10: Tác các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải

Chương 11: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

Chương 12: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

Chương 13: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh

Chương 14: Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt

Chương 15: Một số công nghệ Xử lý nước thải 

Phần C: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

Chương 16: Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp

Chương 17: Xử lý chất thải rắn vô vơ

Chương 18: Xử lý chất thải rắn hữu vơ

Chương 19: Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải

Download

Có thể bạn cần

Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô TuyếnLý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nguyễn Mạnh Anh Dũng

154  695 

Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa họcXử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học

Huỳnh Văn Trung, Đỗ Quý Sơn

109  1657  59 

Big step TOEIC 3Big step TOEIC 3

Kim Soyeong, Park Won, Lê Huy Lâm

364  137 

Giáo trình Tiếng Anh thư tín thương mạiGiáo trình Tiếng Anh thư tín thương mại

Nguyễn Bích Ngọc, Đào Thị Hương

122  4842  168 

55 Cách để kích hoạt tư duy55 Cách để kích hoạt tư duy

Nguyễn Thu Hương

66  108