Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp - Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

1524 | 05-06-2016 | 28
Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Nhan đề: Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 364

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý chất thải, chất thải công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm về môi trường

Phần A: XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 2: Các phương pháp xử lý khí thải

Chương 3: Xử lý Earosol

Chương 4: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 5: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 6: Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác

Chương 7: Sự phát tán chất thải vào khí quyển

Chương 8: Một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế

Phần B: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 9: Các khái niệm cơ bản về nước

Chương 10: Tác các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải

Chương 11: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

Chương 12: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

Chương 13: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh

Chương 14: Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt

Chương 15: Một số công nghệ Xử lý nước thải 

Phần C: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

Chương 16: Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp

Chương 17: Xử lý chất thải rắn vô vơ

Chương 18: Xử lý chất thải rắn hữu vơ

Chương 19: Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải

Download

Có thể bạn cần

Bài tập vẽ kỹ thuậtBài tập vẽ kỹ thuật

Nguyễn Thị Mỵ

100  1709  21 

Giao tiếp Tiếng Anh trong kinh doanhGiao tiếp Tiếng Anh trong kinh doanh

Lê Huy Liên

260  232 

Tiếng Anh 9Tiếng Anh 9

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Trần Huy Phương, Đặng Văn Hùng, Thân Trọng Liên Nhân,Đào Ngọc Lộc

110  129 

100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC

Công Vinh, Hoàng Vy

364  153