Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam - Nguyễn Thanh Sơn

869 | 22-05-2016 | 3
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Nhan đề: Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 160

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tài nguyên nước, đánh giá nước biển, biển việt nam,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chương 1: MỞ ĐẦU

Chương 2: ĐIỀU TRA VÀ TÍNH TOÁN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁPĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LÃNH THỔ

Chương 4: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Phần thứ hai: TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM

Chương 5: TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT Ở VIỆT NAM

Chương 6: CÁC HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH Ở VIỆT NAM

Download

Có thể bạn cần

Máy điện - Tập 2Máy điện - Tập 2

Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh

218  1240  23 

Bài tập Tiếng Anh 12 nâng caoBài tập Tiếng Anh 12 nâng cao

Tứ Anh, Phan Hà, Huỳnh Đông Hải, Mai Vi Phương, Trần Văn Sinh

242  119 

Giáo trình thiết kế cấp điệnGiáo trình thiết kế cấp điện

Vũ Văn Tẩm, Ngô Hồng Quang

319  2524  131 

31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 1031 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10

Lê Thị Kim Dung

143  86