Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện - Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

1198 | 22-05-2016 | 13
Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 200

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý nước thải, nước thải bệnh viện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những đặc điểm chỉnh của nước thải bệnh viện

Chương 2: Sự nguy hiểm về phương diện vệ sinh dịch tễ của nước thải bệnh viện

Chương 3: Các sơ đồ làm sách và khử trùng nước thải bệnh viện

Chương 4: Một số thiết bị hiện đại để xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp sinh học

Chương 5: Công nghệ và thiết bị hợp khối xử lý nước thải bệnh viện

Chương 6: Thực trạng xử lý nước thải bệnh viện và đánh giá hiệu quả của các công nghệ đang áp dụng

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 11Tiếng Anh 11

Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc, Vũ Thị Lợi, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Quốc Tuấn,

199  224 

Giáo trình Toán cao cấpGiáo trình Toán cao cấp

Nguyễn Phú Vinh

235  1774  14 

Giáo trình thuếGiáo trình thuế

Đồng Thị Vân Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Huỳnh Nga

202  1467  11 

Giáo trình sinh học tế bàoGiáo trình sinh học tế bào

Nguyễn Như Hiền

259  2672  79 

Thực hành cơ khí tiện phay bào màiThực hành cơ khí tiện phay bào mài

Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng

637  2750  47