Kỹ thuật môi trường

Có thể bạn cần

Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đêThiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tôn Thất Vĩnh

424  1242  15 

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sưCẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Đàm Xuân Hiệp, Trần Văn Địch, Trương Huy Hoàng, etc...

2104  827  27 

Giáo trình kỹ thuật nâng chuyểnGiáo trình kỹ thuật nâng chuyển

Trung tâm công nghệ cơ khí

136  1992  38 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Trần Long

121  802 

Giáo trình thực hành phay bàoGiáo trình thực hành phay bào

Tổ thực hành phay bào

157  1304  15