Giáo trình Turbo Pascal 7.0 - Bùi Thế Tâm

1996 | 15-11-2016 | 14
Giáo trình Turbo Pascal 7.0

Nhan đề: Giáo trình Turbo Pascal 7.0

Tác giả: Bùi Thế Tâm,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 194

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: pascal, kỹ thuật lập trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Các lệnh rẽ nhánh và lặp

Chương 3: Kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu tập hợp

Chương 4: Chương trình con

Chương 5: Dữ liệu kiểu bảng ghi

Chương 6: Dữ liệu kiểu tệp

Chương 7: Unit CRT

Chương 8: Con trỏ

Chương 9: Unit Graph

Chương 10: Unut tự tạo

Chương 11: Unit DOS

Chương 12: Các tập hợp hữu hạn

Chương 13: Đồ thị hữu hạn

Lời giải.

Download

Có thể bạn cần

Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa tivi LCD đời mớiHướng dẫn kỹ thuật sửa chữa tivi LCD đời mới

Nguyễn Ngọc Khoa Văn

220  4028  108 

Giáo trình ma sát mòn bôi trơn tribologyGiáo trình ma sát mòn bôi trơn tribology

Nguyễn Doãn Ý

317  1642  23 

Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

284  3087  29 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  1614  36